ليست دروس

درس‏هاي گروه 1

رديف

نام درس (فارسي)

نام درس (انگليسي)

تعداد واحد

نيمسال ارائه

مدرس

لينك درس

1

معماري كامپيوتر پيشرفته

Advanced Computer Architecture

3

اول

دكتر ده‏ يادگاري


https://courses.kntu.ac.ir/course/view.php?id=68

2

طراحي مدارهاي مجتمع پرتراكم پيشرفته

Advanced VLSI System Design

3

اول

دكتر حسيني نژاد


https://courses.kntu.ac.ir/course/view.php?id=132

3

طراحي سيستمهاي كم مصرف

Low Power System Design

3

دوم

دكتر رودكي


https://courses.kntu.ac.ir/course/view.php?id=289

4

معماري سيستمهاي موازي

Parallel Systems Architecture

3

دوم

دكتر موسوي نيا

https://courses.kntu.ac.ir/course/view.php?id=40

5

ارزيابي كارآيي سيستمهاي كامپيوتري

Performance Evaluation of Computer Systems

3

دوم

دكتر قاسمي


https://courses.kntu.ac.ir/course/view.php?id=32

6

معماري پردازنده‌هاي اختصاصي سيگنال ديجيتال

Architecture of Custom Digital Signal Processors

3

دوم

دكتر حسيني نژاد


https://courses.kntu.ac.ir/course/view.php?id=96

 

درس‏هاي گروه 2

رديف

نام درس (فارسي)

نام درس (انگليسي)

تعداد واحد

نيمسال ارائه

مدرس

لينك درس

1

شبكههاي كامپيوتري پيشرفته

Advanced Computer Networks

3

اول

دكتر قاسمي


https://courses.kntu.ac.ir/course/view.php?id=8

2

ريزپردازنده2

Microprocessor (2)

3

اول

دكتر موسوي نيا


https://courses.kntu.ac.ir/course/view.php?id=74

3

رايانش ابري

Cloud Computing

3

اول

دكتر صديقيان


https://courses.kntu.ac.ir/course/view.php?id=137

4

فشرده سازي اطلاعات

Data Compression

3

اول

دكتر رودكي


https://courses.kntu.ac.ir/course/view.php?id=333

5

يك درس از ساير گرايش‌ها يا دانشكده‌ها با تاييد دانشكده

-

-

-

-

-

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/08/01
تعداد بازدید:
614
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.