• 1397/03/08

گرايش معماري سيستم‍هاي كامپيوتري در برگيرنده فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي و صنعتي در خصوص قطعات، بردها، تجهيزات و در نهايت سيستم‍هاي كامپيوتري در مقياس‍هاي مختلف است. مهندسان اين گرايش در زمينه توليد روش‌ها و ابزارهاي طراحي مدارهاي ديجيتال، فعاليت مي ­كنند. فعاليت هاي ديگر اين گرايش نيز كه در زمينه هاي تحقيقات بر روي پروتكل هاي چند‌رسانه اي و باس‌هاي استاندارد بوده از جايگاه بالايي برخوردار است. همچنين تحقيقات بروزي در زمينه روش هاي طراحي FPGAها در اين بخش در جريان است. مهندسان كامپيوتر سخت‌افزار در سطح كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا در زمينه‌هاي زير فعاليت مي كنند:

       - ابزار CAD براي طراحي و ساخت مدارهاي ديجيتال

      - زبانهاي توصيف سخت افزار در سطوح مختلف و تدوين روشهاي طراحي، شبيه‌سازي و سنتز

        - برنامه‌هاي تست و توليد تست و آزمون‌پذيري مدارهاي ديجيتال

- استفاده زبانهاي سخت افزاري براي بررسي مدارها از نظر استفاده توان، قابليت اطمينان و سرعت

- فشرده‌سازي تصوير، پردازش سيگنال‌هاي ويديويي

- طراحي و ساخت پروتكل‌هاي چندرسانه‌اي و استانداردهاي مربوطه به آن

- پژوهش‌هايي در جهت ساخت پروسسورهاي شبكه و پروتكل‌هاي آن

- روشهاي ساخت مدارهاي توان پايين

كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.