• 1397/03/08

در صنعت الكترونيك و كامپيوتر كشور نياز زيادي به ساخت دستگاهها در سطح تراشه ، برد و سيستم مي باشد . در گرايش معماري سيستم­هاي كامپيوتري، طراحي و ساخت سيستم كامپيوتري در سطوح مختلف با مقياس هاي مختلفي مورد توجه قرار مي گيرد، كه از كوچكترين مقياس در سطح تراشه هاي الكترونيكي، مدارهاي الكترونيكي و سيستم هاي رابط شروع مي شود ودر نهايت در بزرگترين مقياس، مي توان اين اجزاء را با استفاده بستر شبكه براي ايجاد سيستم هاي رايانه اي مبتني بر شبكه يكديگر متصل كرد.
بنابراين، در گروه معماري سيستم هاي كامپيوتري طيف وسيعي از فعاليت ها با اصول و دستورالعمل هاي خاصي براي طراحي، شبيه سازي، ساخت و آزمايش وجود دارد.
آموزش اين اصول در دوره هاي كارشناسي و تحقيق در زمينه هاي مرتبط در برنامه كارشناسي ارشد، هدف اصلي گروه معماري سيستم هاي كامپيوتري است.

منافع و تخصص گروه عبارتند از:

معماري سيستم موازي و پردازش موازي

- پردازش ابري

- فشرده سازي و پردازش ويدئو

- طراحي و پياده سازي رابط هاي سخت افزاري

كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.