ليست دروس
آزمون و طراحي آزمون پذير
پردازش سيگنال هاي ديجيتال
ريزپردازنده 2
سيستم هاي توزيع شده و رايانش ابري
سيستم هاي عامل پيشرفته
طراحي سيستم هاي تحمل پذير اشكال
طراحي سيستم هاي كم مصرف
طراحي سيستم هاي مطمئن
طراحي مدارهاي پرتراكم پيشرفته
طراحي وارزيابي سيستم هاي بي درنگ نهفته
معماري پردازنده هاي اختصاصي سيگنال ديجيتال
معماري سيستم هاي موازي
معماري كامپيوترپيشرفته
تاریخ به روز رسانی:
1396/12/06
تعداد بازدید:
165
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.